inloggen     

De twaalf Huizen

De Vedische astrologie horoscoop bestaat uit twaalf huizen . Elk huis regelt een bepaald gebied van het leven en de conditie van elk huis in een bepaalde horoscoop zal bepalend zijn hoe een persoon het overeenkomstige gebied in het leven zal ervaren. Laten we eens nader kijken naar elk huis.

Eerste Huis: Dit is verreweg de belangrijkste van alle huizen. Het eerste huis staat voor het leven in zijn geheel, het lichaam en de persoonlijkheid, daarom heeft het veel te zeggen iemands algemene uiterlijk, gezondheid en elementaire psychologische profiel. Een sterke, positief Eerste Huis is van vitaal belang voor het bereiken van succes en roem, zoals een slecht gepositioneerd Eerste Huis kan zorgen dat het moeilijk is om tevredenheid te bereiken in het leven. Het teken dat Het eerste huis bewoont, is het rijzende teken genoemd of Ascendant en het wordt gezien als een zeer belangrijk element bij het analyseren het leven, het lichaam en de persoonlijkheid van de persoon in kwestie. Het Sanskriet woord voor Ascendant is Lagna. Net zoals westerse astrologen de mensen beschrijven in termen van hun tekens, verwijzend naar iemand als een Tweeling of een Schorpioen, zullen Vedische astrologen waarschijnlijk verwijzen naar de eigenschappen van de mensen qua hun stijgende teken, wat iets uitzegt over het belang van de Ascendant.

Tweede Huis : Dit huis regelt een aantal zaken, zoals rijkdom, familie , onderwijs , en spraak .
Hoewel sommige van deze aspecten van het leven los van elkaar lijken te staan, maken ze allemaal deel uit van de basisset van middelen, die in het leven worden gebracht. Andere huizen kunnen meer specifieke informatie geven over de vroege scholing of over bepaalde leden van de familie op dezelfde wijze kunnen verschillende huizen samen wijzen op geld of rijkdom uit bepaalde bronnen. Maar het tweede Huis toont de onderliggende algemene achtergrond van alle deze zaken als een geheel. In de medische astrologie is dit huis verbonden met de mond en alles wat er in of eruit komt: Bijv. voor een goede spreekvaardigheid, een spraakgebrek, gastronomische smaken of eetstoornissen. Kijk hier ook voor informatie over een persoon zijn geheugen, familie achtergrond als ook het potentieel om financiële activa te verzamelen.

Derde Huis : Dit huis wordt meestal aangeduid met het huis "van de broers" en het is hier dat men moet zoeken naar informatie over iemands (jongere) broers en zussen en zijn relatie met hen. Dit is een bijzonder belangrijk Derde Huis in India, omdat deze een sterk uitgebreid familie systeem heeft. Er zijn ook een aantal andere belangrijke zaken in de Derde Huis, want het is een huis van de levenskracht, sterk verbonden met vitale energie. Een persoon zijn verlangens, punten waarvoor hij ervoor kiest om zijn vitale energie op te geven, kan men hier vaak zien waaraan het wordt besteed, alsook de hoeveelheid werk en kracht die ingezet wordt voor het bereiken van die verlangens. Als een "Energie"huis, het Derde Huis, de neiging heeft zeer actief zijn, zal deze persoon met dit sterke Derde Huis altijd onrustig bewegen, hoewel meestal in korte uitbarstingen van energie of door korte reizen (langere reizen zijn weergegeven in verschillende huizen). De kunsten, in het bijzonder de podiumkunsten, zijn één van de vele activiteiten die aangeduid worden door de Derde Huis. Kunstenaars, artiesten en entertainers hebben in het algemeen een krachtige Derde Huis.

Vierde Huis: Dit is vooral het huis van de moeder en het biedt volop informatie over een persoon zijn moeder. Of de moeder een rustige of moeilijk leven heeft, of de relatie met haar koel en afstandelijk is of mooi en verzorgend - al deze kwesties worden gezien in het Vierde Huis. Omdat iemands niveau van rust en tevredenheid in leven is verbonden met de kwaliteit van de opvoeding die hij als kind heeft ontvangen, staat dit huis ook bekend als het "huis van geluk". Een sterke en welwillende Vierde Huis speelt een grote rol in het vormgeven van een gelukkig, tevreden en emotioneel in balans zijnd individu, terwijl een zwak Vierde Huis kan duiden op iemand die problemen heeft met het vinden van innerlijke vrede en zijn beschouwing op de wereld. Het niveau van iemands emotionele status en geluk hangt ook af van de voorwaarden van iemands thuis of leefsituatie. Huis, geluk en de moeder zijn de belangrijkste betekenissen gekoppeld aan dit huis, maar het strekt zich ook uit naar zijn invloed op het vroege onderwijs en de omstandigheden die de laatste jaren van het leven te markeren. Het is ook verbonden
aan onroerend goed, vaste activa , voertuigen en landbouw.

Vijfde Huis : De vijfde is in de eerste plaats het huis van kinderen . Het bevat informatie over iemands kinderen en de relatie met hen - een slecht bezet Vijfde Huis kan betekenen dat een persoon geen kinderen heeft. Een kind is een product van iemands eigen creatieve levenskracht; daarom staat het Vijfde Huis ook voor creativiteit als een geheel. Schrijvers en kunstenaars zullen waarschijnlijk een zeer krachtig Vijfde Huis hebben. Creativiteit vereist plezier en vreugdevolle speelsheid om te bloeien, dus dit huis regelt ook recreatie en vrije tijd, Sport, gokken en entertainment van alle soorten staan in het vijfde huis. Samen met de Negende Huis is het Vijfde Huis een van de gebieden van de horoscoop die het mogelijk maakt de astroloog een beeld te geven van de aard van de persoon en zijn karma . Een persoon met een groot deel van karmische verdienste zal bijna altijd een sterke Vijfde Huis hebben Het Vijfde Huis regelt ook het hoger onderwijs, alsmede hogere creativiteit; degenen die betrokken zijn met de mantra (creatieve geluid) en diepe religieuze studies hebben vaak een krachtig Vijfde Huis.

Zesde Huis: Het zesde huis belichaamt veel van de moeilijkheden van het leven, want het regelt ziekte, vijanden en verzet in het algemeen. Het is belangrijk te onthouden dat ziekte gewoon het tegenovergestelde van gezondheid is, vandaar dat een persoon met een goed gepositioneerde Zesde huis van goede gezondheid kan genieten. Ook een positieve zesde huis kan helpen om vijanden of andere obstakels die in de weg kunnen staan, te overwinnen. Het zesde huis wordt ook wel "het huis van Dienstbaarheid" genoemd en zij die in dienstverlenende beroepen werken zou het Zesde Huis van invloed kunnen zijn. Deze fundamentele betekenis heeft echter een breed toepassingsspectrum betreffende degenen die werken in ondergeschikte banen alsmede degenen die de mensheid dienen, zoals leden van de medische beroepsgroep (een gemeenschappelijke Zesde Huis manifestatie). In de middeleeuwen werd het zesde huis werd het huis van slaven genoemd. In een maatschappij waar bedienden nog zeldzaam zijn, kan het zesde huis eerder iets betekenen als "medewerkers".

Zevende Huis : Het Zevende Huis is het huis van huwelijk. Het geeft informatie over de aard van de echtgenoot/echtgenote die men zal aantrekken. Omdat het huwelijk ook samenhangt met seksuele energie is het Zevende Huis ook een afbeelding van hoe de seksuele energie wordt gebruikt en wat er gewenst wordt. Een positief Zevende Huis zal het natuurlijk mogelijk maken een compatibele partner voor het leven te vinden, maar een moeilijk Zevende Huis kunnen aanleiding zijn tot verschillende relationele problemen,variërend van seksuele overdaad en buitenechtelijke affaires tot scheiding, of zelfs een volledig onvermogen om te gaan met persoonlijke relaties. De aard van het Zevende Huis is zo complex dat veel astrologen het gevoel dat het beter is om deze zonder planeten te hebben in de horoscoop. Echter welgezinde benefics zoals Jupiter of Venus in de Zevende huis zijn waarschijnlijk gunstig om iemand positieve relaties te laten ervaren.

Achtste Huis: Het achtste huis is beschreven als "het huis van de dood", maar je kunt het net zo goed een "huis van het leven" noemen. Deze gedeelte van de hemel regelt de krachtige "lifeforce" en de seksuele energie, kundalini, de slangenmacht. En in medische astrologie heeft hij invloed op de seksuele organen en de organen die voor de afvoer van afvalstoffen zorgen. Daar waar het opgerolde kundalini ligt, aan de basis van de ruggenwervel. Wanneer deze levenskracht ophoudt, sterft, en daarom is het Achtste Huis is echt wel een huis van zowel leven als dood. Het is het huis van diepe transformaties en iemands kwetsbaarheden en zwakke punten. Omdat de kundalini is verbonden met seksuele energie, kan het achtste huis bepaalde aspecten onthullen van iemands seksualiteit en omdat de kennis van deze krachtige menselijke energieën een geheime of occulte soort kennis is, is het Achtste ook een huis van occulte studies. Net zo als het tweede huis staat voor de middelen van het zelf (Eerste Huis), staat het achtste huis voor de "tweede woning" van het zevende huis en staat dus voor de middelen van anderen, de partner en dus regelt alle legaten of erfenissen of geld dat door anderen kunnen worden ontvangen, vooral intieme partners. Op zijn best kan het achtste huis intens vitale energie, welvarende partners en een begiftigen cadeau voor geheimzinnige wijsheid zijn; op zijn slechtst kan het ernstige ziektes, seksuele problemen en problemen met testamenten en erfenissen met zich meebrengen.

Negende Huis : Wanneer het Achtste huis het huis van de problemen is, is de Negende Huis het huis van fortuin. Het Negende huis staat voor geestelijke wijsheid, alsmede de omstandigheden of
helpers om dit te bereiken. De Negende huis kan iets zeggen over de aard van het hoger onderwijs die de geest zal verbreden en brengt ware wijsheid. Hij kan iets zeggen over verre reizen of bedevaarten die worden ondernomen als onderdeel van een (morele)taakvervulling. Een spirituele leraar, guru, wordt ook aangegeven door de Negende huis. In sommige delen van India, waar de traditionele hindoefamilies naar de vader kijken als een guru of leermeester, representeert het Negende Huis ook de vader. Buiten dat is het ontwikkelen van wijsheid, het hebben van een goeroe, en een positieve vaderfiguur iets wat wordt verkregen door middel van goed geluk. Vooral bepaald door de aard van het geluk dat voortkomt door verdienste verworven vanuit voorgaande levens. Daarom wordt de Negende Huis simpelweg "Huis of Luck" of "Huis of Good Fortune" genoemd. Een sterk en goed gepositioneerd Negende Huis kan iemand helpen een breiden Kennis te verkrijgen met authentieke spirituele leringen en geniet van een goede relatie met zijn/haar vader. Een moeilijke Negende Huis kan zorgen voor religieuze twijfel, gebrek aan geluk, onbetrouwbaar leraren of "valse goeroes" en een moeilijke tijd met zijn/haar vader.

Tiende Huis: het tiende huis wordt meestal het "huis van carrière"genoemd en in dit verband is de betekenis ervan relatief eenvoudig. Als een persoon een baan of carrière in overeenstemming kan kiezen met de planeet die bepalend is voor de horoscoop of de sterkste huis, zal de werkelijke betekenis van de het Tiende Huis meer gaan over de daadwerkelijke roeping in plaats van een gewoon een baan. Iemands roeping is zijn doel in het leven deze fysieke wereld en men heeft geluk, wanneer dit overeen komt met zijn keuze van carrière/werk. Een sterke Tiende Huis kan men voorzien van succes, grote status en zelfs roem, terwijl een slecht Tiende Huis iemand het moeilijk kan maken om succes te behalen of bij het vinden zijn ware doel in het leven. De betekenis van de Tiende Huis kan eenvoudig worden verklaard, maar haar invloed over het gehele horoscoop is van een groot belang .

Elfde Huis : Net als de Tweede Huis de middelen toont die betrekking hebben tot het zelf (eerste huis) en de Achtste de middelen toont die betrekking hebben tot de partners (Zevende Huis) zo laat het Elfde Huis de middelen zien, die zijn afgeleid van iemands carrière of roeping (Tiende Huis). In de middeleeuwse Jyotish teksten wordt gezegd, dat het Elfde huis staat voor de financiële winst, genot, edelstenen, kostbare voorwerpen , en ga zo maar door.
Een sterke Elfde huis helpt een persoon om zijn ambities en verlangens te vervullen en te profiteren van de activiteiten van het Tiende Huis door te genieten van een substantieel inkomen. Een persoon met een slecht Elfde Huis is niet in staat om significante financiële opbrengsten te halen uit zijn roeping en is niet in staat zijn verlangens of aspiraties te bereiken of hij heeft het last van turbulente financiële ups en downs. Het Elfde Huis staat ook voor een oudste broer of zus.

Twaalfde Huis : Hoewel het Twaalfde Huis doet niet specifiek betrekking heeft op de dood, heeft het wel te betrekking op zaken die de weg van het leven naar een einde te brengen. Middeleeuwse
teksten zeggen dat dit huis gaat over verdriet, verlies en gevangenschap, alsook met de "genoegens van het bed". Met de tijd komt er aan alles een einde. Men kan zich overgeven aan een onvermijdelijk einde
op een verstandig en eerbiedige manier, in welk geval het Twaalfde Huis kan staan voor bijv. een spiritueel pad en isolatie in een klooster of retraite centrum, in plaats van een gevangenisstraf uitzitten of een ziekenhuisopname. Ook is gehechtheid aan iemand thuis, dat wordt opgegeven als men bijv. naar het buitenland gaat; dus dit huis kan ook het maken van buitenlandse reizen of een leven overzee aangeven. Een deel van de vitale energie wordt "afgegeven" "De genoegens van het bed" worden genoten en aangezien dit huis ook staat voor slapen en seks, kan het ook worden gezegd dat de wakende bewustzijn zich overgeeft, wanneer men 's nachts gaat slapen. Wanneer het Twaalfde Huis in een belastende constellatie staat, kan men inderdaad te maken krijgen met ziekte, verlies of een beperkting, maar wanneer het goed staat, kan iemand leren om edelmoedig over te geven aan het Goddelijke.

Naast hun individuele betekenissen kunnen de twaalf huizen ook worden gezien als natuurlijke fasen in de menselijke ontwikkeling . Hier is een typisch scenario waarin de volgorde van de huizen de cirkel van het leven uitbeelden:
Het leven begint met iemands geboorte (Eerste Huis) en natuurlijk is de persoon zelf deel van een bepaalde familie die de eerste levensbehoeftes biedt, zoals voedsel, kleding en diverse voorzieningen (Tweede Huis). Vrij snel daarna kan de persoon te maken hebben met de geboorte van jongere broers en/of zussen (Derde Huis). Het comfort van het ouderlijk huis en de moeder zal invloed hebben op het geluksgevoel en de emotionele stabiliteit (Vierde Huis). Na de eerste jaren van emotionele ontwikkeling (ook Vierde Huis), zal de persoon een meer gestructureerde leeromgeving krijgen en een opleiding (Vijfde Huis). Het proces van volwassen worden zal vaak samen gaan met angsten en fysieke problemen (zesde huis). Huwelijk ( Zevende Huis ) maakt de ontwikkeling naar volwassenheid compleet. Het vertrek uit het ouderlijk huis en de zelfstandigheid van het eigen leven betekent een grote mate van transformatie (achtste huis). De volgende stap is een ontdekken van zijn eigen weg in het leven (Negende Huis). Een beroep of bron van levensonderhoud is een gevolg van de keuzes die iemand gemaakt heeft, hoe hij zijn levenspad ging bewandelen (Tiende Huis). De materiële voordelen van het beroep zal zich uitten in inkomen en de vervulling van wensen (Elfde Huis). Tenslotte wordt de laatste levensfase gemarkeerd met een toenemende neiging om zich terug te trekken en uiteindelijk de dood (Twaalfde Huis).

Natuurlijk is dit een zeer vereenvoudigd levensscenario, zoals de meeste mensen leven zal het niet precies zo afspelen. Het kan een interessante oefening zijn, in de studie van het Jyotish denken, andere manieren te bedenken hoe de betekenis van de twaalf huizen het pad van iemands leven zou kunnen symboliseren. Hoeveel dergelijke scenario's of "leven wielen" zou je kunnen bedenken? Het punt is dat je zo makkelijk de fases van het leven kunt bepalen, door de slecht geaspecteerde huizen te bepalen in de horoscoop. Op de zelfde manier kan je de huizen bepalen, die goed geaspecteerd staan en dus voor een gelukkig en harmonisch deel van het leven kunnen zorgen.

Wil je meer weten? Vraag je Vedische Horoskoop op tijdens een constitutieconsult.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages