inloggen     

De Zon

zonDe zon staat voor de ziel . Laten we ingaan op de werkelijke betekenis van het woord "ziel" in deze context gebruikt. In Sanskriet, het woord atman verwijst naar dat deel van het menselijk lichaam dat eeuwig is verbonden met het Goddelijke . Het is het deel die altijd streeft naar eenheid met het Goddelijke en dat in feite niet gescheiden kan worden . Het is "Het Zelf" in plaats van het "jezelf".
Dit concept van de atman, wat meestal wordt vertaald als ziel, verschijnt in de westerse tradities zoals alchemie of hermetische filosofie onder de term "geest", ook al betekent het precies hetzelfde en ook gesymboliseerd wordt door de Zon. Het is belangrijk om dit onderscheid in gedachten te houden.

De zon is de planeet die de diepste spirituele essentie aangeeft, de hoogste waarden, doelen en ambities. Evenals de fysieke zon de bron is van al het leven op deze planeet, zo is de astrologische Zon de bron van al het geestelijk leven. Wanneer yogi's bidden in de richting van de opgaande zon, eren zij de spirituele essentie van atman waar iedereen mee is bezielt.

Niettemin, in het astrologisch systeem van Parashara, is de Zon is technisch gezien een malefic, dus malefic paneet! Hoe kan dit?

Deze schijnbare paradox wordt duidelijk in de rol die de zon speelt in relatie tot de aarde. De zon is erg heet en straalt licht, warmte en schadelijke straling uit. De afstand tussen de Aarde verzwakt de belichting voor een heel groot deel. De atmosfeer van de Aarde biedt verdere significante bescherming tegen de stralen van de zon, dus wordt de zon zijn energie genoeg gereduceerd om het leven in stand te houden in plaats van het leven op aarde te vernietigen. Toch kan teveel warmte, straling en licht van de zon brandwonden en andere warmtegerelateerde problemen veroorzaken. Dit illustreert een belangrijk punt : de Zon vertegenwoordigt ultieme macht, of deze kracht wordt gebruikt voor goed of slecht afhankelijk van de omstandigheden.

Hetzelfde principe kan worden gezien vanaf de Zon als vertegenwoordiger van Het Zelf. De kleine (je)zelf, de persoonlijke ego, bestaat naast het hogere Zelf. Dit "jezelf"(ego) is zich niet bewust van de verbinding met het Goddelijke en kan zich ten onrechte identificeren met zijn tijdelijke fysieke vorm, welke voortdurend op zoek is naar eigen bevrediging. Daarom kan persoonlijke ego misleidend zijn en anderen schaden of hun gevoel kwetsen in zijn zoektocht naar vervulling van zijn egoïstische doelen. Net als de zon te fel kan schijnen en dan de gewassen verschroeien en al het water doet verdampen, zo kan het ego met zo'n intensiteit branden, dat het elk gevoel van geestelijke verbondenheid naar anderen kan verbranden. Voor veel mensen vertegenwoordigd de zon alleen het individuele ego of "jezelf" , als nog niet verbonden met het Goddelijke. Toch heeft de zon de potentie je te leiden om je ware natuur, tot de realisatie van de atman, Het Zelf, de ziel. Vanwege de mogelijkheid om zich te transformeren in een positieve kracht, is de zon de minst schadelijke van de malefics en aarzelen sommige astrologen om hem als verderfelijk te definiëren.

Afgezien van zijn primaire betekenis heeft elke planeet tal van secundaire betekenissen. Net als bij haar rol als ster van het zonnestelsel, vertegenwoordigd de Zon alles wat in het centrum van een structuur geplaatst wordt of over aanzienlijke macht geschikt. Binnen het lichaam regelen het hoofd en de hersenen de rest het lichaam en dus wordt dit aangeduid als de Zon. De vader, als het hoofd van het huishouden wordt ook vertegenwoordigd door de zon en veel kan worden geleerd over de vader door te onderzoeken hoe de toestand van de Zon is in de individuele horoscoop. Evenzo leiders, koningen, presidenten en alle mensen die macht hebben, zowel op het niveau van het ego ( materiaal , politieke vermogen) of spirituele kracht (guru's of geestelijk vaders ) worden geregeerd door de Zon. En aangezien de Zon gelijk staat aan de vitale energie dat leven geeft aan alles, zal de conditie van de Zon in de horoscoop ook een groot deel van de informatie over gezondheid en vitaliteit kunnen geven. Daarom kan de zon ook betrekking hebben op artsen en genezers. Energieën en voorwaarden die voortvloeien uit de positie van de zon in een horoscoop, samen met de invloeden die de Zon ontvangt, zal iets kunnen zeggen over het leven in de diepte, op trends voor de lange termijn en processen die van invloed zijn op het leven als geheel.

Wanneer de zon slecht is geplaatst in een horoscoop, het kan resulteren in een zelfzuchtig , egoïstisch karakter, een portie wreedheid, lage vitaliteit of slechte gezondheid. Wanneer hij goed geplaatst is, geeft het een sterke gevoel van bestemming en doel, een machtig of "Koninklijke" dispositie, vitaliteit en vastberadenheid . Op zijn best helpt het met de atman of ziel te verbinden.

In de Vedische numerologie staat het getal 1 voor de zon, de koning. Hij is een dienaar voor iedereen, zonder om lof of erkenning te vragen. Dat inspireert anderen. Wanneer de zon zwak staat, missen we zelfverzekerdheid en de kracht om tegenslagen en angsten te overwinnen. Wanneer de zon sterk is, kunnen we veel bereiken en beroemd worden. Dit brengt het risico met zich mee, dat we egoïstisch worden en onszelf belangrijk vinden, ja zelfs manipulatief worden. Dan zijn wij vergeten wat onze rol is, namelijk te schijnen voor iedereen, zonder tegenprestatie. De karmische les van een Zon is "loslaten".

Persoonlijkheidsgetal 1 de koning.  Zonnig, stralend, energetisch, zelfzeker, trots, doelgericht, "self-made"man, sociaal actief, beschermend, verzorger, schenker, onbevreeds, volhardend, geen navolger.

  • Bij een zwakken zon; onzeker, bewust van het oordeel van anderen.
  • Bij een sterke zon; autoritair, arrogant, egocentrisch, wreed, "ready to rule".

Lotgetal 1, Origineel, gewiekst, enthousiast, individualistisch, kan mensen voor zich en zijn zaak winnen, ondekker en vernieuwer, gedreven door wereldse verlangens en succes, vastbesloten iets belangrijks te realiseren. Moedig, bevelend, geslepen onderhandelaar. Verplaatst grenzen, vastbesloten tot koppig en rigide. Mensen reageren op Lotgetal 1 mensen met aantrekking of aversie.

Naamgetalt 1, Een naam die bijblijft, ook na de dood. Populair. Krijgt positieve ondersteuning en daardoor meer vooruitgang en succes op het maatschappelijk vlak, vooral in combinatie met persoonlijkheidsgetal 1 of lotgetal 1

Meer weten? Yoga and Ayurveda Health geeft ook workshops Vedische Numerologie.

 

 

 

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages