inloggen     

Heerschappij

Het begrip heerschappij is één van de fundamentele beginselen van Jyotish en één van de belangrijkste factoren voor de interpretatie. Dit kan het beste worden geïllustreerd met een voorbeeld .
Zoals in de vorige hoofdstukken, zullen we het voorbeeld gebruiken van een horoscoop met Boogschutter Lagna en de maan in het Achtste Huis.

Vanwege de allerbelangrijkste factor de Ascendant, kunnen de andere huizen eenvoudig worden gedefinieerd met hun bijbehorende dierenriemteken:
Eerste huis = Boogschutter
Tweede Huis = Steenbok
Derde Huis = Waterman
Vierde Huis = Vissen
Vijfde Huis = Ram
Zesde Huis = Stier
Zevende Huis = Tweeling
Achtste Huis = Kreeft
Negende Huis = Leeuw
Tiende Huis = Maagd
Elfde Huis = Weegschaal
Twaalfde Huis = Schorpioen

Zoals we hebben geleerd toen we de tekens van de dierenriem onderzochten, zijn er verschillende planeten heerser over verschillende tekens. Omdat elk huis is gelijk aan een bepaald teken van de dierenriem, kunnen we ook zeggen dat verschillende planeten heersen over de verschillende huizen. Wij noemen hen "lord" of "heer" van de verschillende huizen. (dus niet de Karaka)

Terug naar ons voorbeeld van de Boogschutter Lagna, we kunnen de horoscoop op basis van de Heren van de verschillende huizen opzetten:
Eerste huis = Jupiter
Tweede Huis = Saturnus
Derde Huis = Saturnus
Vierde Huis = Jupiter
Vijfde Huis = Mars
Zesde Huis = Venus
Zevende Huis = Mercurius
Achtste Huis = Maan
Negende Huis = Zon
Tiende Huis = Mercurius
Elfde Huis = Venus
Twaalfde Huis = Mars

Elk huis van de horoscoop heeft een eigen "Gebied van activiteiten". Net als een natie heeft het zijn eigen kenmerken, zijn Heerschappij, zijn eigen zorgen en zijn eigen aard. Maar het beleid van een
natie en dus de gebeurtenissen die daar plaatsvinden worden bepaald door de president of Heer die op dat moment het daar voor het zeggen heeft. Engeland zal altijd Engeland zijn, met zijn bijzonder karakter en "nationale persoonlijkheid" Maar Engeland onder Winston Churchill was zeker nogal anders dan Engeland onder Margaret Thatcher. De Verenigde Staten zullen altijd de Verenigde Staten zijn, maar de VS onder George W. Bush was heel anders dan de VS onder Barak Obama.

Deze analogie illustreert hoe het huis zal worden beïnvloed door zijn Heer. Aangezien er rekening gehouden wordt met het effect van de Heerser bij het definiëren van de invloed van de tekens, is dit effect eigenlijk al meegenomen bij het interpreteren van het teken in het huis.

Bijvoorbeeld, voor personen met Boogschutter Lagna, lijkt de Maan de heer te zijn van het lastige achtste huis, dus kan zij moeite hebben met de gemoedsrust, of kan ze zorgen voor meer dan één huwelijk, omdat de "Duale" planeet Mercurius is Heer van de Zevende .

Maar van de andere kant kan het goed zijn, dat hij goed is in het verwerven van onroerend goed en vrede ervaart aan het einde van zijn tijd en gezegend is met een grote portie "algemeen" geluk omdat Jupiter regeert over het Eerste en het Vierde Huis.

Maar er is meer aan de hand. Bijvoorbeeld, hoe veranderd de Heer, omdat de aard van het land anders wordt? De leider is "gedwongen" om op te treden namens zijn land en daarom zal het zich moeten aanpassen met zijn eigen, natuurlijke gedrag. Planeten zullen zich anders gedragen als Heer bij verschillende huizen en tonen een unieke mix van hun eigen eigenschappen met die van de huizen die zij heersen. Bijvoorbeeld, als Saturnus heerst over het vijfde huis zal het niet meer een saaie en stomme Saturnus zijn. Noch zal het zijn een pure neutrale heer van het vijfde huis zijn! Het zal een unieke mix zijn van die twee: diepzinnige intelligentie, hard werken in onderwijs, langzaam maar diep vermogen om te leren, serieuze en verantwoordelijke kinderen, enz. Wanneer dat "gewijzigde" Saturnus in het 10e Huis heer is, zal het 10e Huis dienovereenkomstig beïnvloed worden. Bijvoorbeeld succes in zijn beroep kan worden bereikt dmv hard werken in het onderwijs.
Vergeet niet dat uit de 2 Heren die de planeet kan hebben, de Heer van het huis haar mulatrikona teken kan laten overheersen. In het volgende gedeelte wordt besproken hoe Heren wijzigen naar gelang de benefic of malefic aard van de planeet .

Natuurlijke en tijdelijk status

Het hele systeem van Heersers kan ook enkele interessante omkeringen creëren in de basis regels van de Vedische astrologie. Bijv. denken we gewoonlijk dat Saturnus als de meest ernstige malefic planeet, die waarvan het meest waarschijnlijk is ons problemen te veroorzaken .
Maar voor degenen die een van de Venus - geregeerd tekenen als Lagna hebben, kan Saturnus een heel positieve kracht blijken te hebben. Als je Weegschaal Lagna bent, zal Saturnus het Vierde en het Vijfde Huis beheersen en is het deel van de Jyotish traditie dat elke planeet die zowel een trikona als ook een Kendra beheerst, op een gunstige manier zal handelen.
Indien je Stier Lagna hebt, is de situatie nog krachtiger, Saturnus zal het gelukkige Negende Huis beheersen en het dynamische Tiende Huis. Op vrijwel dezelfde manier zullen mensen met Kreeft Lagna kunnen ontdekken dat Mars hun beste planeet is, want deze beheerst het Vijfde en het tiende Huis, welke beide zeer gunstig areas van het leven zijn.

Het omgekeerde kan ook het geval zijn. De maan wordt meestal beschouwd als één van de meest gunstig beïnvloedende planeet in iemands horoscoop, maar het regeert het achtste huis voor mensen die Boogschutter Lagna hebben en regeert het Twaalfde Huis voor mensen die Leeuw Lagna zijn. En hoewel mensen die Stier Lagna zijn goede resultaten kunnen krijgen van Saturnus, kunnen zij zeer slechte resultaten krijgen van Jupiter, die in hun horoscoop heerst over het moeizame Achtste Huis en het materialistische Elfde Huis.

Dus wanneer we hopen dat we een echt gedetailleerde interpretatie van een horoscoop kunnen bereiken, zullen we moeten wennen aan feit dat elke planeet bekeken kan worden vanuit twee verschillende richtingen:
- Eerst moeten we de fundamentele aard van een planeet bedenken (benefic, malefic of neutraal) alsmede de eigenschappen en de areas van het leven waarin zij speelt.
- Ten tweede moeten we denken aan elke planeet als heer van de huizen waar het over gaat. Want het zal een hele reeks kenmerken hebben met betrekking tot deze huizen.

De eerste reeks van omstandigheden worden bepaald door de natuurlijke status van een planeet. Deze verandert nooit. Jupiter is altijd een natuurlijk benefic, terwijl Saturnus altijd een natuurlijke malefic is.

De tweede reeks van omstandigheden worden bepaald door de tijdelijke status van een planeet. Deze kan heel anders zijn dan de natuurlijke status en zelfs compleet tegenstrijdig zijn. Een "Natuurlijk Benefic" kan een "tijdelijke malefic" worden wanneer het moeilijke huizen regeert, en vice versa.

Het Parashara astrologisch systeem heeft voor elke Lagna de tijdelijke status van elke planeet in een tabel gezet. (zie boek)

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages