inloggen     

Jupiter

jupiter Jupiter wordt vaak de grotere heilzame planeet genoemd, omdat zijn invloed is bijna altijd positief, constructief en expansief is. Op zijn meest elementaire niveau van betekenis, zoals door Parashara omschreven, vertegenwoordigt hij kennis. Het opdoen van kennis is essentieel voor de ontwikkeling en spirituele groei, Jupiter staat ook het algemene beginsel van de groei in het leven.

Jupiter betekent het hoger onderwijs , wijsheid belichaamd in spirituele tradities en religie. Vandaar dat Jupiter ook de groei en evolutie van de geest regelt, die zich van louter wereldse vormen van kennis ontwikkelt naar de kennis van het goddelijke. In India betekent Jupiter ook "Spirituele leraar" of guru wat ook zijn naam is in Sanskriet. In de Westerse wereld staat Jupiter er als een adviseur of consultant, maar ook als een spirituele gids of mentor.
Fysiek heeft Jupiter betrekking op de groei van het lichaam; mentaal op de toename van geluk en gevoel van volheid; en sociaal op de groei van de familie in de vorm van nageslacht. Daarom kan een dominante Jupiter soms leiden tot een gewichtstoename, maar het kan ook een toenemend gevoel van geluk en welzijn zijn. Net als de Maan is Jupiter van vitaal belang voor de algemene rust en tevredenheid met het leven. Zoals Jupiter staat voor kinderen, kan men veel leren over een persoon zijn nakomelingen door het bestuderen van de positie van Jupiter in zijn of haar geboortehoroscoop.

In de Vedische traditie vertegenwoordigt Jupiter de man of mannelijke partner in een vrouw haar horoscoop. Mars speelt vaak deze rol in de Westerse samenleving, maar het is bijna altijd de moeite waard om de toestand van Jupiter in de horoscoop van vrouw te bestuderen, om een beetje meer te leren over kwesties in verband met haar huwelijk. Dit geldt vooral als ze is betrokken bij een traditionele huwelijk , een waarin de man de traditionele rol speelt van kostwinner en het hoofd van het huishouden.

Advocaten, rechters , priesters en professoren worden allemaal geregeerd door Jupiter, daarom kan een overheersende Jupiter in de geboortehoroscoop iemand beïnvloeden tot het nemen van een van deze beroepen. Omdat Jupiter ook staat voor rijkdom, banken en bankiers vallen deze ook onder de invloed van deze planeet, de toestand van Jupiter in een horoscoop zal een groot deel van de waardevolle informatie opleveren over de mate van de individuele welvaart.
Jupiter heeft betrekking op de algemene geluk in het leven, het wordt vaak aangeduid als een bewijs van goed geluk en fortuin. Een ellendig en zwakke Jupiter vertaalt zich in gemis aan geluk en gebrek aan fortuin. Het zal een individu dwingen harder te werken om zijn/haar wensen en doelen te bereiken en afhankelijk te zijn van de persoonlijke inspanningen in plaats van simpel geluk. Een zwakke of negatieve Jupiter kan ook een signaal zijn voor grote hindernissen op het gebied van het vinden van zijn/haar leven pad. Hij heeft ook geen, of zeer weinig kinderen. Als Jupiter zeer sterk is en goed gezind, zorgt zij voor veel geluk, een hogere niveau van het materieel, maar ook geestelijke welvaart en algehele gelukkig levensomstandigheden .

In de Vedische Numerologie staat Jupiter voor het getal 3, De Minister-President.

Jupiter is, - naast de zon - de enige planeet die meer licht geeft dan hij reflecteert. Wanneer Jupiter in evenwicht is, is men behulpzaam en coöperatief, ongeacht wat men ervoor terug zou kunnen krijgen. Als Jupiter sterk staat in de geboorte horoskoop, acht men zichzelf gemakkelijk heel erg belangrijk, tot grootsheidwaan toe, terwijl men de anderen overstemt. Wanneer Jupiter zwak staat, is er een tekort aan vertrouwen in het goddelijke plan en vervult men de rol niet die men in dit leven te vervulllen heeft. Dit brengt gevoelens van nutteloosheid en incompetentie. Karmische les: "seva" - belangenloos dienen.

Persoonlijkheidsgetal 3,: De Minister-President. Dynamisch, opgewekt, bedreven, creatief, expressief, religieus, geïnspireerd, verheffend, motiverend, verzorgend, hecht waarde aan tradities. Kan moeilijk "nee" zeggen.  

  • Jupiter sterk: Plaatst zichzelf in het voetlicht, opgeblazen ego, gesteld op geld en luxe, carrièremaker, loopt te koop met zijn talenten.
  • Jupiter slecht: Jaloers, roddelend, ongepast tussenkomen of raadgeven.

Lotgetal 3; Hardwerkend, bereidwillig en meegaand en daardoor vaak niet in staat al hun beloftes na te komen en raken gestressd. Zelfzeker, houden niet van oppositie. Algemeen positieve instelling, communicatief, idealistisch, religieus ingesteld, philosofisch, avontuurlijk. Kunnen verraden worden wanneer ze te snel door projecten en relaties rennen. 

  • Jupiter sterk: willen uitblinken in al wat ze zijn en doen, trots, extravagant, overdreven zelfwaardegevoel.
  • Jupiter zwak: Emotioneel erg kwetsbaar, kunnen niet alleen zijn.

Naamgetal 3; Brengt bekendheid (hoge bomen vangen veel wind), behulpzaam, verdraagzaam, passie, helpt de wereld vooruit met idealistische bijdragen.

Meer weten? Yoga and Ayurveda Health geeft ook workshops Vedische Numerologie.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages