inloggen     

Ketu

KetuNet als Rahu is ook Ketu een deel van de slangachtige demon, die verduisteringen veroorzaakt, echter is Ketu, de Zuid maansknoop, de slangenlichaam zonder kop. Net als Rahu is Ketu een onvaste en soms verraderlijke kracht, maar zijn kwaliteiten zijn vaker meer abstract en naar binnen gekeerd, in tegenstelling tot Rahu, die is meer met uiterlijke, wereldse zaken bezig is. indien Rahu staat voor de dodelijke aanval van een giftige slang, staat Ketu voor de slang zijn wijsheid, en herinnert ons eraan dat de grootste gif ook de grootste medicijn kan zijn.

Ketu kan belemmeringen en obstakels te brengen in het fysieke rijk van het leven en kan deelnemen aan het creëren van ziektes, handicap of fobieën - vooral die waarvan de oorzaak mysterieus is en moeilijk te diagnosticeren. Aan de positieve kant geeft Ketu ook vonken van spirituele intelligentie en een zekere schittering van de geest, vooral wanneer toegepast op mystieke of occulte onderwerpen. Ketu kan zelfs een voorzien van paranormale of psychische vaardigheden. Ondanks zijn onzekere en soms onstabiele aard, Ketu wordt vaak beschouwd als een indicator van grote wijsheid en zoals Saturnus, speelt hij vaak een belangrijke rol in de horoscoop van wijzen en heiligen. Ook al kan Ketu een negatieve invloed hebben gezondheid, relaties verstoren of zelfs alledaagse catastrofes zoals oorlogen of terreuraanslagen, het kan ook de sluier van de perceptie verschuren waarachter de mystieke wereld zich verbergt.

In de Vedische Numerologie staat Ketu voor het getal 7, de Heremiet.

Ketu is de spiegel van onze vorige levens. Alle onvervulde zaken komen op met Ketu. Een evenwichtige Ketu toont dat we onze vorige levens verwerkt hebben en dat we klaar zijn voor nieuwe ervaringen. Een zwakke Ketu toont onze angst of weerzin voor nieuwe karmische gebeurtenissen. Een sterke Ketu toont ons verlangen voor nieuwe karmische gebeurtenissen, ongeacht het vermogen om die te integreren. Karmische les: "practiciteit"

Persoonlijkheidsgetal 7, de Heremiet. Spiritueel, mystiek, philosofisch, poëtisch, intuïtief, mogelijk paranormaal begaafd, wijdse en uitgestrekte "mind". Skeptisch, soms verscheurd tussen rationeel denken en onbewust weten, hebben duidelijke overtuigingen. Perfectionistisch, werken liefst alleen. Hebben zelf-controle en waardigheid, stabiele en betrouwbare vrienden. 

  • Ketu sterk: trots, koppig, cynisch, ontplofbaar
  • Ketu slecht: vaag en onzeker, moeite met het uitdrukken van gevoelens, kwetsbaar, vlucht weg. Hierdoor zijn intieme relaties moeilijk. 

Lotgetal 7; Charmant, levendig, sociaal, sentimenteel, moeilijk voorspelbaar, teruggetrokken bij emotionele moeilijkheden - komen dan koel en ongeïnteresseerd over, kritisch tov zichzelf en anderen. Intuïtief, spiritueel, metafysisch, contemplatief, analytisch, leergierig, dromerig. Kunnen een gebrek hebben aan moed, zelfvertrouwen en vastberadenheid. Zijn dan besluiteloos, onzeker, verstoord, onrustig en gekweld.

Naamgetal 7; Maakt mystiek, poëtisch, productief en philosofisch, contemplatief.

Meer weten? Yoga and Ayurveda Health geeft ook workshops Vedische Numerologie.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages