inloggen     

Dierenriemteken Waterman

Waterman wordt geregeerd door Saturnus, is Vast en Luchtig.

watermanDe combinatie van Saturnus en Lucht geeft het een zeer filosofische inslag en een contemplatieve, idealistische natuur, de eigenschap "vast" neigt er naar "vast te plakken" aan één basisidee of filosofie en gaat er dan heel diep in mee. Het is minder bezig met het praktische leven en persoonlijke relaties, het denkt eerder na over kwesties met betrekking tot de samenleving als geheel.
Het symbool is een man met een waterreservoir. Het water hier symboliseert hier de gedachten die voortkomen uit veel nadenken, over zaken die altijd aanwezig boven in het hoofd spelen

Kijk ook bij het element LUCHT

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages