inloggen     

Gezond met Ayurveda

Inleiding

Ayurveda is de oudste Indiase gezondheidsleer. Deze gezondheidsleer heeft niet alleen als doel ziektes te genezen. Ze bevat tevens een schat aan informatie over hoe een mens zijn gezondheid kan behouden. Ook in de ayurveda heet het : beter voorkomen dan genezen! Een gezonde levenswijze dag-aan-dag vormt de basis voor het voorkomen van kwalen. Hierbij nemen de voeding en massage een belangrijke plaats in, naast dagelijkse leefgewoonten ( slaap, beweging, ... ), werkbelasting, klimaat, ... Ayurveda betekent dan ook 'kunst van het leven' of 'een goede manier van leven'. Ze bekijkt elk individu als een unieke entiteit en leert hoe eenieder evenwicht kan bewerkstelligen. Dit is dan ook een centraal thema in alle onze workshops.

Reinigingskuren

Mensen worden geboren met een eigen constitutie (prakruti). Leven in overeenstemming met je aangeboren constitutie houdt lichaam en geest in evenwicht. Bij onevenwicht - en dat is in onze huidige wereld doorsnee geworden - ontstaan toxische stoffen die het lichaam vaak niet kan uitscheiden. Deze stoffen worden dan door het lichaam opgeslagen, wat ons organisme veroudert en verziekt.
Het lichaam zuiveren van opgestapelde toxines speelt een cruciale rol in de Ayurvedische gezondheidsleer. Deze in de eerste plaats zachte zuiveringsmethoden kunnen gemakkelijk thuis toegepast worden. Het betreft zowel ontslakken (in het maag-darm-stelsel opgestapelde gifstoffen verwijderen) als ontgiften (overal in het lichaam opgestapelde giftige stoffen). Dit zijn de technieken van de Home Pancha Karma, die gebaseerd zijn op de medische zuiveringskuur Pancha karma, wat letterlijk wil zeggen "vijf handelingen" en verwijst naar de vijf basistechnieken die in de ayurveda voor reiniging van het lichaam gebruikt worden. Pancha karma heeft wereldwijd een enorme bekendheid gekregen.

Twee tot drie keer per jaar worden via onze opleiding een "home-panchakarma" in de Belgische Ardennen aangeboden. Interesse? Vraag rustig bij ons na. Tussentijdse panchakarma's zijn bij voldoende navraag ook mogelijk.

Consulteer zeker onze pagina's "remedies", met veel praktische tips en remedies voor veel voorkomende kwaaltjes en aandoeningen.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages