inloggen     

wat is een Mantra?

Wat zijn mantra's?

Mantra's zijn oeroud en worden al duizenden jaren door alle volkeren op de aarde gezongen. Het zijn gezongen of gereciteerde teksten met een sterk resonerende kracht in één van de oudste talen: het Sanskriet. Hiermee wordt vrede, liefde, geluk en verlichting opgeroepen. De klankvibraties oefenen een weldadige invloed uit op het fysieke en geestelijke welzijn van de mens. Door het zingen en reciteren ontstaan klankvibraties, die de energiecentra, de chakra's, in het lichaam openen, stress afvoeren en het hart openen. Hierdoor krijgen diepere gevoelens zoals vreugde, verdriet, speelsheid, liefde, ontspanning en verbondenheid de ruimte. Mantra's vertegenwoordigen krachten en kwaliteiten in jezelf, die je kunt oproepen, versterken of verminderen.

Veel mensen komen via yoga in aanraking met mantra's, want het chanten van mantra's is een belangrijk onderdeel van yogabeoefening.

Er zijn duizenden mantra's die elk hun eigen specifieke betekenis en effect hebben. Ze brengen allemaal andere trillingen in ons teweeg en raken ons op verschillende manieren aan. Er zijn mantra's om de stress van alledag te verlichten, te troosten, te genezen, huwelijk in te zegenen, tot de essentie van ons hart te komen of ons energieveld te zuiveren. De mantra's kunnen uit een klank, uit een woord of uit vele zinnen bestaan. Het belangrijkste in het proces van mantra's zingen is dat ze moeten klinken, herhaald worden om een nieuwe realiteit te scheppen en bezield worden met de intentie van ons hart. Wat is een mantra?

Mantra is meer dan gewoon een geluid. Mantra is een klank of een woord die een extra sterke scheppingskracht bezit. De oudste mantra's van Vedische en Hindoeïstische oorsprong zijn tot stand gekomen door eeuwenlange experimenten in de mystieke tradities van de oudheid. Een mantra is een spirituele sleutel tot het creëren van nieuwe realiteit en wordt altijd geladen met de intentie van de persoon die de desbetreffende klank laat klinken. Een mantra is een geluid die met de stem voluit gezongen, gechant of uitgesproken wordt om een bepaald doel te bereiken.

De kracht van de mantra

De spirituele kracht van de mantra ligt in het zuivere motief van ons hart, die haar mystieke inhoud versterkt. De scheppende kracht van de mantra is op haar ritmischeherhaling gebaseerd. Hierdoor is het onderbewuste in staat de betekenis van de woorden en de klank zelf toe te laten en zich eigen te maken. Behalve dat, worden de moleculen van de materie sterker beïnvloedt bij de herhalende actie van de klank. Hoe vaker een mantra met een bepaalde intentie gezongen wordt, hoe sterker de trilling, de scheppingskracht van die mantra wordt. Door de trilling van de mantra hoog te houden en bewust op een bepaald doel te richten, zijn wij in staat een nieuwe, betere realiteit in ons eigen wereld, psychologie, bewustzijn en de wereld om ons heen te scheppen.

Toch is het heiligste moment van de werkende kracht van de mantra de heilige stilte na het chanten van de klank zelf. Want dat is het moment wanneer de scheppende kracht van het geluid in de vorm te werk gaat.

Het doel van mantra's zingenMantra's zingen is een eeuwenoud spiritueel middel om onze innerlijke zelf te laten uiten. Geluid en muziek spelen een belangrijke rol in de zelfexpressie van de ziel en de transformatie van ons bewustzijn. Pythagoras en Plato verkondigden beiden dat "de muziek de bron van de ziel is!"Voor haar spirituele ontwikkeling en het vormen van haar Goddelijke identiteit is het noodzakelijk dat de ziel zich zo creatief mogelijk laat uitdrukken en vooral zich laat horen! Het zingen van de mantra's is de meest directe en eenvoudige manier waarop we de schoonheid van onze innerlijke wereld naar buiten kunnen brengen.

Een connectie tussen hart, stem en ziel wordt 'een heilige driehoek' genoemd, die je innerlijke kracht laat ontwaken. Het is een spirituele sleutel tot de verbinding met je Hogere zelf, met dimensies van het Licht, met de Bron des Levens en met de kern van het Licht in ieder mens. Wie vanuit eigen hart naar de klank van zijn eigen stem luistert, komt vanzelf in contact met zijn diepste essentie. Want als al je aandacht naar de klank van je stem gaat, dan zijn je woorden, je gedachten en je lichaam sterk met elkaar verbonden. Dat is het moment wanneer je integriteit in de Geest en Materie wordt geboren.

Het zingen van mantra's heeft niet alleen positieve spirituele gevolgen, maar ook wetenschappelijk-technisch gezien verbetert het chanten van de mantra's onze fysieke gezondheid! Modern onderzoek laat zien dat de mantra's de hartslag, hersengolven en ademhaling tot rust brengen. Daarbij werken mantra's helend doordat het hormoon systeem wordt aangezet om melatonine aan te maken. Te weinig van deze stof leidt tot depressies, angst en slapeloosheid. Ook zou het zingen en luisteren naar de mantra's tot synchronisaties van de twee hersenhelften leiden, waardoor de creativiteit van onze ziel gestimuleerd wordt.

Voorbeeld van een mantra:

OM MANI PADME HUM

De bekendste boeddhistische mantra is OM MANI PADME HUM, die de Goddelijke Vonk in ieder hart vereert. De letterlijke vertaling van deze mantra is: 'O, parel in de lotusbloem!' Hier volgt de spirituele variant van de vertaling:
- OM – vertegenwoordigt het oneindige, het Universum.
- MANI – staat voor het juweel, de Goddelijke Vonk in je hart, de heilige drie-eenheid van Goddelijke Kracht, Goddelijke Liefde en Goddelijke Wijsheid die in je hart verankert is. Dit kostbare juweel geeft je het inzicht over je Goddelijke oorsprong en je Goddelijke zelf
- PADME – de lotus, geheime kamer van je hart, je spirituele laboratorium die gevuld is met de Prana ofwel de Heilige Geest om je fysieke lichaam in leven te houden en spirituele onderdak te bieden voor de ontwaakte ziel.
- HUM – is de magische klank, de mantra van het hart zelf die al je spirituele ervaringen opslaat en kristalliseert.

Kijk in wikipeda voor de uitleg over een mantra.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages