inloggen     

Wat is een Yantra?

Wat is en Yantra?

De mantra's worden vaak samen met de Yantra's uitgeoefend. Yantra is een geometrische tekening(als een mandala) die de geluidstrilling van de desbetreffende mantra of een klank weerspiegeld, zodat de mystieke betekenis van de mantra voor betere visualisatie in de geometrische symboliek van de Yantra terugkomt. Tijdens het zingen van de corresponderende mantra wordt op de Yantra gemediteerd.
Kijk in Wikipeda voor de uitleg over een yantra.

 Mantra's en affirmaties van het Nieuwe Aquarius Tijdperk

Met het intreden van het Nieuwe Aquarius Tijdperk zijn steeds meer mensen aan het ontwaken uit het massabewustzijn. Steeds meer zielen beginnen zich te ontwikkelen als spiritueel gerichte zoekers naar de Goddelijke Waarheid en hun eigen innerlijke kern. De Grote Witte Broederschap bestaande uit Adepten, Mahatma's, Bodhissatva's, Opgevaren Meesters en hun leerlingen, is actief bezig om het hele proces van de spiritualisatie van de gehele bevolking op aarde in het goede banen te leiden. Door verschillende spirituele bewegingen en mystieke scholen zijn nieuwe spirituele middelen geïntroduceerd die speciaal op de behoeften van de westerse spirituele zoeker afgestemd zijn.

De Kracht van het Gesproken Woord als het sterkste spirituele middel in het scheppen van nieuwe realiteit, nieuw bewustzijn en nieuwe omstandigheden staat centraal op de agenda van iedere spirituele zoeker. De Kracht van het Gesproken Woord kan niet vervangen worden door de mentale visualisaties en meditaties. In het Aquarius Tijdperk gaan we leren hoe de scheppend kracht van uitgesproken, doelgerichte woorden in ons dagelijkse leven toegepast kunnen worden. Het uitgesproken woord in de vorm van een affirmatie, een mantra, een aanroeping of een goddelijk bevel verricht het beste werk als de westerse leerling het Engels in plaats van Tibetaans of Sanskriet gebruikt. Dat heeft te maken met een feit dat de scheppend kracht van het woord sterker is als die ingeleefd en gesteund wordt door onze uiterlijke bewustzijn. Wij moeten goed de spirituele inhoud van de mantra kunnen volgen. Mantra's van het Aquarius Tijdperk kunnen in alle talen uitgesproken worden en toch heeft het Engels de sterkste spirituele invloed op de Materie.

Mantra's, affirmaties en aanroepingen van de nieuwe tijd zijn op de oeroude mystieke kennis over de persoonlijke Goddelijke vonk gebaseerd. De heilige naam van God 'IK BEN WIE IK BEN'(I AM THAT I AM) die aan Mozes werd doorgegeven is de alchemistische sleutel tot de scheppend kracht van gesproken woord. Ons Goddelijke zelf draagt dezelfde naam, omdat hij uit het zaad van God is ontstaan. De 'IK BEN'-Aanwezigheid is de hoogste en het machtigste deel van ons die voor altijd in de dimensies van het Licht verblijft. Als wij zinnen gebruiken waar 'IK BEN...' in voor komt, krijgen wij een directe en natuurlijke aansluiting op de spirituele kracht van ons Goddelijke zelf. 'IK BEN' betekent letterlijk 'God in mij is...' Op deze mystieke kennis over de naam van God zijn alle affirmaties, aanroepingen en mantra's van het Aquarius Tijdperk gebaseerd.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages