inloggen     

Wat is Tantra?

Wat is Tantra?

Tantra is een levenswijze geïnspireerd vanuit oosterse spirituele tradities en westerse psychotherapie en persoonlijke groeimodellen. Tantra ondersteunt je om de vele en vaak tegenstrijdige aspecten van je zelf tot een harmonisch geheel te kunnen verenigen. Tantra is een spiritueel bewustwordingsproces, waarin je leert om aanwezig te zijn in je seksuele energie, emoties en denkpatronen, zonder iets te verdringen of iets te moeten uitleven. In dit proces is het mogelijk de energie van de passie te transformeren naar liefde, mededogen en spirituele openheid. Dan wordt seksualiteit een sacraal, heilig gebeuren waarin een diepgaande verbinding met jezelf, een partner en het hogere mogelijk is.
Kijk in Wikipeda voor de uitleg over dit item.

De weg van tantra begint bij zelfkennis en houden van jezelf. Dit betekent, dat je leert luisteren naar je innerlijke stem. Tantra is verbinding maken met je wezen, met degene die je in oorsprong bent. Als je contact hebt met wat wezenlijk in je hart leeft, houdt het gevoel op dat je ´iets moet doen´. En hier begint tantra.Van passie naar spirituele seksualiteit

Tantra zet het verlangen in op het pad van spirituele groei. Je leert te ontdekken dat je kunt genieten van het verlangen, dat verlangen niet onbewust uitgeleefd hoeft te worden, en ook niet verdrongen hoeft te worden. Het gevoel van verlangen op zich kan een prettig gevoel zijn. Wanneer je helemaal aanwezig kunt zijn in dit gevoel van verlangen, kun je in vrijheid kiezen wat je daarmee doet. Dit is gebaseerd op het boeddhistische inzicht dat begeerte lijden veroorzaakt en verlangen een ervaring van verlichting kan zijn.
In de trainingen verkennen we de mogelijkheden om te leren genieten van het verlangen, en deze energie vervolgens te leren transformeren naar liefde, mededogen en meditatie.
We doen in de trainingen geen seksuele handelingen, maar werken met ademhalingstechnieken zoals de inner flute en andere tantrische rituelen. In deze oefeningen wordt het mogelijk te ervaren hoe je levens- of seksuele energie bewust gemaakt kan worden, hoe je kan leren daar een toeschouwer van te zijn zodat je vrijer wordt in de keuze hoe je deze energie leeft, en dat je ten slotte kunt ervaren hoe de energie kan verstillen in een extatische vorm van tantrische meditatie.
De tantrische transformatie beïnvloedt niet alleen je liefdesleven, maar kan op alle gebieden van je leven leiden tot meer inzicht, vrijheid, genieten en open, liefdevolle contacten met anderen.

Voorbij zin of geen zin: gedragen door de liefde zelf

Veel mensen worstelen met hun verlangen, in hun leven en in hun relatie. Het verlangen moet zo snel mogelijk bevredigd worden, of je kunt je verlangen juist niet goed voelen. Dat leidt tot strijd in relaties, gedoe over zin of geen zin. Door in een tantrische meditatie bewust te worden van de beweging van het uitreiken en terughouden, wordt het mogelijk een balans te bereiken waarin het verlangen verstilt en tegelijkertijd extatisch en meditatief voelt. Zo kun je leren dat er een middenweg van het verlangen is, waarin niets moet en alles mogelijk is. Je kunt leren genieten van het verlangen. Dit is gebaseerd op het boeddhistische inzicht dat begeerte lijden veroorzaakt en verlangen een ervaring van verlichting kan zijn. Je kunt leren de beweging van begeerte, uitreiken of terughouden, te herkennen en los te laten en steeds meer aanwezig te zijn in puur liefdevol verlangen. Van daaruit wordt een diepgaande liefdesverbinding mogelijk in een relatie, waarin je als het ware wordt gedragen door de liefde zelf.

Tijdens één van onze lezingen over Libidoverlies en erectieproblemen is het thema Tantra ook aan de orde gekomen. Hierbij werd het verschil tussen "platte sex" of  "porno" naast Tantra gezet om de verschlllen beter inzichtelijk te maken.

 Platte sex of Porna Tantra 
 Liefdeloos  Liefde
 Dualiteit  Eenheid
 "Mannen komen van mars, vrouwen van Venus" Man en Vrouw zijn 2 complementaire polen 
Patriarchaal wereldbeeld Matriarchaal wereldbeeld
"Vrouwen zijn of moeders, of hoeren" Vrouw is in wezen een godin
Alles gaat om lichamen Alles gaat om geest en energie
Lichamen laten zich kennen door maten en gewichten Energie laat zich kennen door kwaliteiten
Penis en vagina Yoni en lingam
"size matters" "It has to be big" De afmeting van de lingam is passend aan de yoni
De grootte van de penis wordt uitgedrukt in cm's De grootte van de penis wordt uitgedrukt in de mate van jouw aanwezig zijn
"Kut" is een scheldnaam "Kut" is een heilig woord
Schaamte niets om voor te schamen
Genitalia zijn schaamdelen met schaamhaar, schaamlippen en een schaamspleet Genitalia zijn poorten tot bewustzijn
Borsten zijn leuke versieringen Borsten laten de vagina vloeien
Clitoraal of vaginaal orgasme is "één pot nat" Clitoris is secundair aan de vagina
Genitaal orgasme Lichaamsorgasme
Ontlading Opladen van energie
Seksualiteit Sacrale intimiteit
Porno is mechanische seks Tantra is bewuste sex
Porna is beladen met schuld en boete Tantra kent geen schuld en boete
Slang is de duivel die Eva in de appel doet bijten Slang is Kundalini, Shakti

 

 

 

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages