inloggen     

Guduchi

guduchiVPK

--*-- 

VIRYA

Verwarmend 

VIPAKA

Opbouwend 

GUNA

--*--

RASA

 --*--

DHATU'S

Rasa, Rakta, Medha, Madja

THERAPEUTISCHE EFFECTEN

Diuretica, Rasayana, Tonica, Alterativa, Anti-Bio 

Indicaties

Veroudering van de huid, dermatomykosen/schimmelinfecties van de huid, erysipelas, wondroos, vette huid, artritis, reuma, overgewicht, Ziekte van Pfeifer, HIV, CVS, herstel na zware infecties

Contra-indicaties

geen

Meer informatie

Guduchi wordt sinds onheuglijke tijden in de traditionele geneeskunde gebruikt. Sushruta (auteur van een der eerste ayurvedische leerboeken) noemt Guduchi als therapeuticum  bij huidziekten, koorts en ademnood. In andere leerboeken wordt melding gemaakt van de werkzaamheid bij geelzucht en artritis. Van Guduchi (Tinospora cordifolia) wordt de hele plant, inclusief de stengels en wortel, gebruikt als tonicum, diureticum en bloedzuiverend middel. Het toepassingsgebied omvat huidziekten, reumatische ziekten en ontstekingen. Een van de meest markante eigenschappen van Guduchi is de sterke immuniteitsverhogende werking. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Guduchi de activiteit van de macrofagen vergroot. Het immuniteitsverhogende vermogen van de plant ligt tevens ten grondslag aan de leverbeschermende eigenschappen. In een onderzoek bij patiënten met lever- en immuun dysfuncties bleek dat in de groep die behandeld werd met Guduchi geen infecties voorkwamen. In de controlegroep die geen Guduchi kreeg,
traden bij 50% postchirurgische infecties op. Guduchi heeft geen bijwerkingen.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages