inloggen     

Remedies geen vervanging voor regulier artsbezoek!

Op geen enkele wijze vervangen deze remedies een medische benadering! Ayurveda is hier in het westen een complementair gezondheidssysteem. Het is geen alternatief maar een toevoeging.
De op deze site genoemde producten hebben een symptomatische indeling. Een Ayurvedisch Practitioner zal altijd kijken welk middel in combinatie met jouw constitutie en de overige omstandigheden voor jou op dit moment het beste is, in welke hoeveelheid en wanneer (en met wat) in te nemen.
Ayurveda heeft ook een holistische aanpak. Niet alleen wordt er gekeken naar de zich nu manifesterende klachten, maar ook naar de oorzaak. Ook daarom is het verstandig om naast de informatie die je hier krijgt, advies in te winnen bij een ayurvedisch therapeut waarin u vertrouwen heeft.
Gebruik je gezonde verstand bij het beoordelen of de hier gegeven tips afdoende zijn om jouw klachten te verminderen, klachten te voorkomen en gezond te worden en te blijven. Raadpleeg de mening van een gediplomeerd Ayurvedisch Practitioner of arts.

ADHD / ADD

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief
 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis
Attention Deficit Disorder – Aandachtstekort-stoornis
Oppositional Difiant Disorder – Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
Conduct disorder – Gedragsstoornis

Er zijn tegenwoordig miljoenen kinderen en volwassenen die deze problemen hebben en het labeltje "ADD, ODD, CD of ADHD" krijgen.

Het betreft allemaal met elkaar vergelijkbare verstoringen waarbij de interactie tussen de persoonlijke innerlijke wereld en de wereld om ons heen is verstoord.
Veel mensen denken dat ADD en ADHD een tijdelijke stoornis is, die door medicijnen verholpen kan worden. Het wordt echter gezien als een zeer ernstige verstoring van de neurologische processen in de hersenen, die in veel gevallen (ongeveer 50%) niet verdwijnt.
Maar, hoe vroeger men deze verstoring ontdekt, hoe beter er geholpen kan worden en hoe kleiner de gevolgen in het latere leven kunnen zijn. Zonder behandeling ontstaat een kans op depressies, laag zelfrespect, kwetsbare sociale verhoudingen en problemen met school en werk.

Vanuit de Ayurveda is het vaak mogelijk om de gevolgen ervan terug te brengen tot een leefbare situatie, dit voor zowel het kind als voor zijn/haar omgeving.
Misschien vindt u vreemd dat de 5000 jaar oude geneeskundige leer van Ayurveda ook voor deze 'moderne-ziekte' oplossingen weet. Maar vanuit de visie van Ayurveda heeft dit alles te maken met een balans of uit balans zijn van de drie Dosha's (Vata, Pita, Kapha) en de bijbehorende elementen. Als je ontdekt welke of wat er uit balans is, kun je deze ook weer in balans brengen.

Cijfers

Uit een onderzoek van de Gezondheidsraad in 2000 blijkt dat ca. 2% van alle kinderen in Nederland tussen 5 en 14 jaar aan ernstige vormen van ADHD lijden.
ADHD gaat vaak samen met een grote overlast voor het kind en zijn/haar omgeving. Het kind ervaart zelf duidelijke belemmeringen die zijn/haar ontwikkeling in de weg staan.
3 tot 6% van de kinderen hebben een milde vorm van ADHD, met name de ADD vorm, die toch ook tot overlast en belemmeringen kunnen leiden. En tot slot is er een grote groep kinderen die aspecifieke gedragsproblemen vertonen met symptomen die lijken op ADHD.
Wanneer je bedenkt dat tegenwoordig ongeveer 25-30 kinderen in één klas zitten er dus één in zit met een ernstige vorm van ADHD, ca. 2 met een vorm van ADD en zo'n 5 met aspecifieke gedragsproblemen, dan is dit zeker iets om je zorgen over te maken. En dit aantal stijgt nog steeds.

ADHD in de reguliere geneeskunde

Tegenwoordig heeft ADHD zijn eigen plek gekregen in de DSM IV en DSM V. Vroeger werd iemand dan beschreven als "een lastig, druk, overactief of soms ook een stil muurbloempje die moeite had met leren".
Het probleem bij ADHD ligt echter bij "gedragsinhibitie". Dit wil zeggen: het vermogen hebben om prikkels (van buiten of van binnen) te onderdrukken, te vertragen of om te buigen. Dit vermogen ontwikkelt een kind vanaf het eerste levensjaar en daarbij is de innerlijke spraakontwikkeling (jezelf afvragen waar je mee bezig bent, of je dat wel wil en indien ja, hoe, waarom, wanneer, etc.) erg belangrijk. Bij ADHD is deze gedragsonderdrukking verstoord.

ADHD vanuit het zicht van Ayurveda

In Ayurveda wordt ADHD gezien als een ernstige chronische Vata onbalans. De persoon verstoort hierbij niet alleen zijn eigen balans, maar ook die van zijn omgeving. Dit kan een dusdanig ernstige vorm nemen, dat er een (bijna) onleefbare situatie ontstaat voor zowel de persoon zelf, als ook zijn gehele leefomgeving.
Vaak gaat ADHD ook samen met allergieën, bijv. een overgevoeligheid van melk. Allergieën zijn vanuit Ayurvedisch zicht een teken van een slecht functioneren van Agni, de mogelijkheid van het lichaam om voeding te transformeren, te "verbranden" en om te zetten in stoffen die het lichaam nodig heeft om zich in stand te houden. Omdat Vata invloed heeft op alles wat "beweegt", zowel lichamelijk als ook geestelijk, zoals emoties, gevoelens, concentratie, etc., zal er, wanneer er niet vroegtijdig wat aan gedaan wordt, met name bij kinderen, een zwakke basis ontstaan van waaruit het kind, en later de puber/adolescent/volwassenen, de wereld om zich heen zal ervaren. Dit zal dan veel frustraties en onbegrip opleveren voor zowel de persoon zelf, als ook voor zijn omgeving. Dit kan (voor een groot deel) voorkomen worden met een Ayurvedische begeleiding van het kind.

Diagnose

De diagnose is vaak moeilijk, vooral op vroege leeftijd. Er wordt door een psycholoog gekeken naar een aantal symptomen die voorkomen op het gebied van:
1 Aandachtstekort
2 Hyperactiviteit
3 Impulsiviteit
En er wordt gekeken vanaf wanneer deze symptomen zich voordoen en of er beperkingen zijn.
Bij kinderen kan het voorkomen dat er ADHD geconstateerd wordt, maar dat de symptomen die veroorzaakt worden door parasieten in het lichaam, niet gevonden worden. In de Ayurveda worden deze "Krimi" genoemd. Deze parasieten zijn vaak moeilijk via een laboratorium aan te tonen, omdat deze een cycli hebben waardoor ze moeilijk in de ontlasting kunnen worden aangetoond. Via de tongdiagnose kan een ayurvedische arts dit vaak wel constateren.

Oorzaken

Er zijn 3 mogelijke oorzaken/risicogebieden die samen de kans op ADHD verhogen:
- Erfelijkheid
- Ontwikkeling hersenweefsel
- Omgevingsfactoren.
Hierbij komt vanuit Ayurvedisch zicht de vraag:
- Is het voor de conceptie ontstaan?
- Is het tijdens conceptie/zwangerschap ontstaan?
- Is het na de geboorte ontstaan?
Voor de conceptie betekent: hoe heeft de vader en moeder zich voorbereid op het kind. Omdat de kwaliteit van de eicel en de zaadcel heel erg beïnvloed worden door de voeding in de periode van 120 dagen voor conceptie,  of is vooraf gegaan aan bv het gebruik van de anticonceptiepil (en dus van hormonen), heeft dit invloed op de constitutie die het kind zal krijgen.
Tijdens de conceptie en tijdens de zwangerschap wil zeggen: de constitutie wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de constitutie van het paar op het moment van conceptie. De mate waarin de ouders uit balans zijn, zal ook een directe invloed hebben op de basisconstitutie van het kind. Maar ook de verzorging van de ongeboren vrucht, het welbevinden van het kind in de buik, zal voor een deel medebepalend zijn voor de constitutie.
Hiervoor gelden zijn een aantal factoren:
- Verkorte zwangerschappen, 32 weken of minder.
- Risico bij geboortes van minder dan 2500 gram tot erg groot bij minder dan 1500 gram.
- Ongeboren baby blootstellen aan alcohol en/of roken samen met een genetische aanleg.
- Drugsgebruik tijdens zwangerschap.
- Hersenbeschadiging veroorzaakt door letsel of infecties.
Als het kind geboren is met zijn eigen Prakruti, kunnen invloeden die gaan spelen de constitutie ze zo beïnvloeden dat ADHD door de combinatie van factoren, zich gaat manifesteren. Factoren kunnen zijn:
- Kwaliteit van de opvoeding en gezinsinvloeden.
- Een rommelig en chaotisch gezinsklimaat en een gebrek aan structuur en regelmaat hebben een ongunstige invloed. Daarnaast het veelvuldig uiten van negatieve emoties zoals kritiek en afkeuring.
- Lage sociaaleconomische afkomst.
- Disharmonie in het gezin.
- Kleine behuizing/geen ruimte om te spelen en ontwikkelen.
- Psychiatrische stoornissen bij de ouders.
- Verwaarlozing.
- Mishandeling.
Omdat wij in het stadium waar wij nu in zitten, het kind is inmiddens meer dan 7 jaar oud,  kunnen we geen invloed meer uitoefenen op de tijd van vóór de geboorte. Maar het blijft goed om de oorzaak te achterhalen om de behandeling doeltreffender te kunnen inzetten.

Wat hiermee aangegeven wordt is, dat we moeten kijken naar de omgevingsfactoren van nu, de voeding – zowel fysiek wat door de mond naar binnen gaat, als ook wat er door de zintuigen naar binnen komt- en wat er in de mind speelt.
Als er bij een kind sprake is van ADD/ADHD zal er ook gekeken moet worden naar de ouders. Bij (één van) hen is ook vaak sprake van een Vata-verstoring. Er zal gekeken worden naar: de dagroutine, wat er gegeten wordt, wat er gebeurt in de vrije tijd en hoe de slaap is.

Oplossingen

Er zijn drie gebieden die in Ayurveda aandacht zullen krijgen:
- Prana Vata: aansturing van de hersenen, zintuiglijke waarnemingen en de mind.
- Sadhaka Pitta: de Agni van de emoties, de mogelijkheid om gevoelens te verteren / verwerken, wat invloed heeft op het hart en het leervermogen.
- Tarpaka Kapha: de ruggenmergvloeistof, sinusholtes en de fysieke staat van de zintuigen.

Verlichting kan voornamelijk gerealiseerd worden door een aanpassing van leefstijl, voeding en voedingssupplementen. Kijk bijv. ook bij "Vata reducerende leefstijl". Maar dan specifiek voor kinderen:
1 Geef het kind grenzen aan, wees daarin vriendelijk, rustig, opbouwend maar vooral vasthoudend. Uw gedrag werkt als een spiegel naar het kind. Beloon het kind bji goed gedrag, wees opbouwend en positief.
2 Voorkom dat het kind blootgesteld wordt aan antisociaal gedrag zoals pesten en agressie.
3 Vermijd overstimulatie van de zintuigen door een rustige inrichting van het huis en de kinderkamer. De kleuren blauw en groen werken kalmerend.
4 Zorg voor een iets warmere temperatuur in de slaapkamer.
5 Beperk TV kijken en onrustige, agressieve en te competitieve (computer)spellen.
6 Zorg in huis voor rustmomenten voor uzelf en het kind.
7 Zorg voor een vast dag/nachtritme. Met vaste etenstijden, slaaptijden (tussen de 10-12 uur) en vaste handelingen en acties.
8 Zorg voor een goede hygiëne.
9 Zorg voor voldoende tijd om te spelen. Wissel fysieke activiteiten waarbij het kind zijn energie kwijt kan af met rustige, kalmerende activiteiten zoals tekenen, schilderen en kleuren. Kinderen die buiten spelen in een groene omgeving, zoals een park, hebben minder last van ADHD dan kinderen die in een bebouwde omgeving of binnen spelen.
10 Voor het slapen gaan luister naar rustige muziek.
11 Masseer het kind 2-3x per week met sesamolie, laat dit ca. 20 min. intrekken en dan warm douchen / in bad.
12 Doe 5 druppels sesamolie in elk oor voor het slapen gaan.
13 Doe in elk neusgat 1 druppel Brahmiolie en masseer de neus zachtjes.
14 Zorg in de herfst voor een goede bescherming van het hoofd en de oren tegen de wind.
15 Zorg in de winter voor een goede bescherming van het hoofd en de oren tegen de kou.

Zenuwkalmerende preparaten die in overleg met uw arts en/of uw ayurvedische behandelaar kunnen helpen, zodat psychofarmaca (bijv. Ritalin) verminderd cq voorkomen kunnen worden, zijn:
- Manasatva
- Cerebex capsules
- Cerebex liquid
- Brahmi
- Shankhapushpi
- Jatamansi

Vata verlagende voedingssupplementen zijn bijv.:
- Ashwagandha
- Chyavanprash (kan op brood of in de yoghurt worden gegeten en is tevens een geweldig middel om de weerstand te verhogen)

Omdat ADHD een verstoring van Vata is, is er vaak ook sprake van constipatie en/of verminderde opname van voedingsstoffen. Hiervoor kan je terug vallen op:
- Trifala
- Triforte
- Haritaki

Bij de keuze van groenten, fruit, vis/vlees, e.d. is het goed op te zorgen voor voldoende:
- Omega 3, 6 en 9 vetzuren
- Magnesium
- Zink
- IJzer

Om Agni te verhogen, gebruik je in het eten:
- ajwain
- venkel
- anijs
- zwart mosterdzaad
- knoflook
- zwarte peper.

Denk ook eens na over "kinderyoga". Rustige bewegingen, ademhaling en op een kindvriendelijke manier leren te mediteren.
Waarbij in dit geval mediteren erg mooi is om rust in het hoofd te krijgen.