inloggen     

Remedies geen vervanging voor regulier artsbezoek!

Op geen enkele wijze vervangen deze remedies een medische benadering! Ayurveda is hier in het westen een complementair gezondheidssysteem. Het is geen alternatief maar een toevoeging.
De op deze site genoemde producten hebben een symptomatische indeling. Een Ayurvedisch Practitioner zal altijd kijken welk middel in combinatie met jouw constitutie en de overige omstandigheden voor jou op dit moment het beste is, in welke hoeveelheid en wanneer (en met wat) in te nemen.
Ayurveda heeft ook een holistische aanpak. Niet alleen wordt er gekeken naar de zich nu manifesterende klachten, maar ook naar de oorzaak. Ook daarom is het verstandig om naast de informatie die je hier krijgt, advies in te winnen bij een ayurvedisch therapeut waarin u vertrouwen heeft.
Gebruik je gezonde verstand bij het beoordelen of de hier gegeven tips afdoende zijn om jouw klachten te verminderen, klachten te voorkomen en gezond te worden en te blijven. Raadpleeg de mening van een gediplomeerd Ayurvedisch Practitioner of arts.

Dementie en Alzheimer

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Dementie is een geleidelijke, progressieve afname van het geestelijke functioneren waarbij geheugen, denkvermogen, beoordelingsvermogen en leervermogen aangetast raken.

De ziekte van Alzheimer is een progressief, gestaag verlies van de geestelijke vermogens, gekenmerkt door degeneratie van het hersenweefsel, waaronder verlies van zenuwcellen en de vorming van seniele plaques en neurofibrillaire knopen (tangles).

Reguliere benadering

De meest voorkomende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Bij ouderen veroorzaakt deze ziekte tot 65% van de gevallen van dementie. De aandoening komt zeer zelden voor bij mensen jonger dan 60 jaar en treedt vaker op met het stijgen van de leeftijd. De ziekte van Alzheimer treft slechts 1% van de mensen tussen 60 en 64 jaar, maar tot wel 30% van degenen ouder dan 85 jaar. In de Verenigde Staten lijden ongeveer 4 miljoen mensen aan de ziekte.

De oorzaken van de ziekte van Alzheimer zijn onbekend, maar genetische factoren spelen wel een rol: de ziekte lijkt in bepaalde families vaker voor te komen en wordt veroorzaakt of beïnvloed door verscheidene specifieke genafwijkingen. Een van deze afwijkingen heeft betrekking op apolipoproteïne E (apo E), het eiwitgedeelte van bepaalde lipoproteïnen die cholesterol in het bloed transporteren. Er zijn drie typen apo E (e2, e3 en e4). De ziekte van Alzheimer treedt bij mensen met het e4-type vaker en op jongere leeftijd op dan bij anderen. Mensen met het e2-type lijken daarentegen beschermd te zijn tegen de ziekte van Alzheimer. Mensen met het e3-type zijn niet beschermd, maar hebben ook geen verhoogd risico om de ziekte te krijgen. (Deze verbanden zijn voornamelijk onderzocht bij blanken en zijn mogelijk niet van toepassing op andere rassen.) Er kan niet met een genetische test op het apo E-type worden vastgesteld of iemand de ziekte van Alzheimer zal krijgen. Daarom wordt deze test niet standaard aanbevolen.

Bij de ziekte van Alzheimer degenereren gedeelten van de hersenen, waarbij zenuwcellen worden vernietigd en in de overgebleven cellen de gevoeligheid afneemt voor veel van de chemische boodschappers die signalen in de hersenen overbrengen (neurotransmitters). Afwijkingen in het hersenweefsel bestaan uit seniele of neuritische plaques (klompjes dode zenuwcellen die een abnormaal, onoplosbaar eiwit bevatten, 'amyloïd' genaamd) en neurofibrillaire tangles (gedraaide strengen onoplosbare eiwitten in de zenuwcel). Dergelijke afwijkingen ontwikkelen zich in zekere mate bij alle mensen naarmate ze ouder worden, maar zijn veel talrijker bij mensen met de ziekte van Alzheimer.

Symptomen

Dementie als gevolg van de ziekte van Alzheimer begint meestal geleidelijk. Mensen bij wie de ziekte ontstaat wanneer ze nog een baan hebben, kunnen soms minder goed functioneren op hun werk. Bij mensen die met pensioen of weinig actief zijn, kunnen de veranderingen minder opvallend zijn. Het eerste voorteken kan het vergeten van recente gebeurtenissen zijn, hoewel de ziekte soms begint met depressie, (psychische) angst, afgevlakte emoties of andere persoonlijkheidsveranderingen. In vroege stadia kunnen het beoordelingsvermogen en het abstracte denken achteruitgaan. Spraakpatronen kunnen enigszins veranderen. Het woordgebruik kan eenvoudiger of incorrect worden of de persoon kan het juiste woord niet vinden. Onvermogen om visuele signalen goed te interpreteren, kan het autorijden bemoeilijken. Alzheimerpatiënten kunnen in staat zijn om sociaal te functioneren, maar kunnen zich ongewoon gedragen. Ze kunnen bijvoorbeeld de naam van een recente bezoeker vergeten en hun emoties veranderen mogelijk onvoorspelbaar en snel. Ze kunnen op weg naar een winkel ineens verdwalen.

Met het voortschrijden van de ziekte van Alzheimer krijgen mensen moeite om zich gebeurtenissen uit het verleden te herinneren. Ze kunnen hulp nodig hebben bij het eten, aankleden, in bad gaan en toiletbezoek. Neiging tot zwerven, onrust, prikkelbaarheid, vijandigheid en fysieke agressie komen vaak voor. Elk besef van tijd en plaats gaat verloren: Alzheimerpatiënten kunnen zelfs thuis de weg naar het toilet kwijtraken. Door hun toegenomen verwardheid lopen ze het risico om te vallen. Bij ongeveer de helft van de Alzheimerpatiënten ontwikkelen zich op een gegeven moment psychosen met hallucinaties, wanen en paranoia.

Uiteindelijk kunnen mensen met de ziekte van Alzheimer niet meer lopen of voor zichzelf zorgen. Ze kunnen incontinent zijn en kunnen vaak niet meer slikken, eten of spreken. Door deze veranderingen lopen ze risico van ondervoeding, longontsteking en decubitus (doorligwonden). Het geheugen is volledig verloren gegaan. Omdat deze mensen totaal afhankelijk worden van anderen, kan opname in een verpleegtehuis noodzakelijk worden. Uiteindelijk raken ze in coma en overlijden ze, vaak als gevolg van infecties.

Het beloop is onvoorspelbaar. De levensverwachting vanaf het moment van de diagnose varieert tussen de 2 en 10 jaar, maar bedraagt meestal 3 tot 5 jaar. Alzheimerpatiënten die niet meer kunnen lopen, leven gemiddeld niet langer meer dan 6 maanden.

Diagnose

De arts vermoedt dat de ziekte van Alzheimer de meest waarschijnlijke oorzaak van dementie is bij ouderen bij wie het geheugen langzaam achteruitgaat. Hoewel een diagnose gebaseerd op onderzoek van de betreffende persoon meestal wel juist kan zijn, kan de diagnose 'ziekte van Alzheimer' alleen worden bevestigd door microscopisch onderzoek van hersenweefsel dat bij sectie is verkregen. Wanneer hersenweefsel wordt onderzocht, kunnen het kenmerkende verlies van zenuwcellen en aanwezigheid van neurofibrillaire tangles en amyloïd bevattende seniele plaques overal in de hersenen worden aangetroffen, maar vooral in het gebied van de slaapbeenkwab, die betrokken is bij de vorming van nieuwe herinneringen. Analyse van ruggenmergvloeistof en positronemissietomografie (PET (zie Diagnose van aandoeningen van hersenen, ruggenmerg en zenuwen: Positronemissietomografie (PET))) kunnen worden toegepast om de ziekte van Alzheimer bij leven vast te stellen, maar deze technieken zijn nog niet betrouwbaar bij het voorspellen wie de ziekte zal krijgen of bij het identificeren van mensen die de ziekte al hebben.

Behandeling

Algemene maatregelen voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer zijn dezelfde als die bij alle andere vormen van dementie (zie Delirium en dementie: Behandeling).

Momenteel wordt onderzocht of het gebruik van bepaalde geneesmiddelen (zoals niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID's)) de progressie van de ziekte van Alzheimer kan voorkomen en afremmen. Oestrogeen en vitamine E kunnen de ziekte helpen voorkomen en de achteruitgang vertragen, al zijn de uitkomsten van onderzoek hiernaar niet eenduidig. Voordat dergelijke middelen worden gebruikt, dienen de risico's en voordelen ervan met de arts te worden besproken.

Donepezil, rivastigmine, tacrine en galantamine verhogen de concentratie van de chemische boodschapper (neurotransmitter) acetylcholine, die bij veel vormen van dementie kan zijn verlaagd. Deze middelen kunnen de cognitieve functie tijdelijk verbeteren, maar ze vertragen het ziekteproces niet. Ongeveer de helft van de alzheimerpatiënten heeft baat bij deze geneesmiddelen. Deze middelen draaien de klok voor deze mensen in feite 6 tot 9 maanden terug. De middelen zijn het effectiefst bij patiënten met een milde tot matig ernstige vorm van de ziekte. De middelen dienen niet te worden gecontinueerd bij mensen die er geen baat bij hebben, omdat ze duur zijn en bijwerkingen kunnen hebben. De meest voorkomende bijwerkingen zijn onder meer misselijkheid, braken, gewichtsverlies en buikpijn of buikkrampen. De bijwerkingen zijn doorgaans licht en relatief zeldzaam bij donepezil en galantamine.

Van het extract van Ginkgo biloba (EGb) is beweerd dat het dezelfde effecten heeft als de hierboven beschreven geneesmiddelen (zie Geneeskrachtige kruiden en 'nutraceuticals': Ginkgo). Verder onderzoek naar dit medicinale extract is echter noodzakelijk.

Lewy-body-dementie

Lewy-body-dementie is een progressieve achteruitgang van het geestelijke functioneren door specifieke veranderingen in het hersenweefsel, waaronder de vorming van Lewy-lichaampjes (Lewy bodies) in zenuwcellen en degeneratie van een deel van de hersenstam.

Lewy-body-dementie is een veelvoorkomende oorzaak van dementie, maar deskundigen zijn het niet eens over hoe vaak de aandoening voorkomt en wat de betekenis ervan is. De aandoening komt vaker bij mannen dan bij vrouwen voor. De microscopische veranderingen in de hersenen verschillen van die bij de ziekte van Alzheimer door de vorming van abnormale structuren in de zenuwcellen, die de 'Lewy-lichaampjes' worden genoemd. Lewy-lichaampjes komen ook bij de ziekte van Parkinson voor. (Lewy-body-dementie lijkt dan ook een variant van de ziekte van Parkinson.) Bij de ziekte van Parkinson komen ze in slechts een deel van de hersenen voor, bij Lewy-body-dementie komen ze in alle delen van de hersenen voor.

De symptomen van Lewy-body-dementie lijken sterk op die van de ziekte van Alzheimer. Mensen met Lewy-body-dementie hebben echter eerder last van – meestal visuele – hallucinaties, die vaak complex en gedetailleerd van aard zijn, en ondervinden vaak ernstige bijwerkingen van antipsychotische geneesmiddelen (zie Schizofrenie en waanstoornis:SchizofrenieKader). Een ander onderscheidend kenmerk is dat in de vroege stadia van deze vorm van dementie het geestelijke functioneren van dag tot dag vaak zeer sterk kan variëren. De ene dag zijn deze patiënten in staat om een samenhangend gesprek te voeren en de volgende dag kunnen ze onoplettend, suf en erg zwijgzaam zijn. Net als parkinsonpatiënten bewegen patiënten met Lewy-body-dementie zich traag en sloom, lopen ze voorovergebogen met schuifelende pasjes.

De levensverwachting vanaf het ontstaan van symptomen is 6 tot 12 jaar. Er bestaat geen specifieke behandeling voor Lewy-body-dementie, maar dezelfde geneesmiddelen die bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer worden gebruikt, kunnen zinvol zijn. Algemene maatregelen voor behandeling zijn hetzelfde als bij alle andere vormen van dementie.

Ayurvedische benadering

Wij wenden ons hier op het gebied van Manas Swasthya, Geestelijke gezondheid in de Ayurveda. De oude teksten laten zien dat zij reeds diepe kennis hadden op het gebied van het menselijk gedrag. 

Elke lichaamlijke ziekte heeft een of meer psychologische factoren als oorzaak van de aandoening. De psychologische etiologische factoren kunnen zijn: Angst, Woede, Verdriet, Hebzucht, Trots, Jaloezie, Lust, Obsessief gedrag, Neurose of Psychose.

Alzheimer en Dementie zijn Vata-dominante aandoeningen, Vata Pradhana. Alle Doshas zijn verminderd, worden langzaam afgebroken, dosha voor dosha totdat ook het zenuwweefsel Madja Dosha verbruikt wordt. Dit lijdt tot Smritinasha (Verlies van bewustzijn) en Chitanasha (Verlies van geheugen).

Symptomen zijn: verminderde korte termijn geheugen, vergeetachtigheid, vluchtgedrag, afschuiven naar "morgen", moeite met communiceren met anderen of zelfs niet willen communiceren, moeite met dagelijkse activiteiten, "kinds" worden, problemen met een gezond slaappatroon, verwarring, verlies van tijdgevoel, verbale uitbarstingen zonder herkenbare redenen, lege blik of niet met de ogen knipperen, herkent familie niet meer. Doordat Vata niet meer juist werkt, herken je dat terug in het niet goed meer kunnen aansturen van "klepjes", zoals het knipperen van de ogen, maar ook de sluitspier van de urinewegen, waardoor incontinentie - net als bij een klein kind - ontstaat. Een kllein kind weet nog niet hoe het signaal werkt, een oudere weet het niet meer. 

Behandeling:

 • Geven; deel wat je in de afgelopen jaren hebt mogen ontvangen, het is tijd om het terug te geven. Speel met de (klein)kinderen.
 • Denk na over je lifestyle, kruiden, dieet, olie en remedies. In overleg met de familie en een ayurvedisch therapeut of consultant
 • Sattvisch voedsel wat goede voedende eigenschappen heeft voor alle dosha's en voor Madja Dosha in het bijzonder.
 • Ashwagandha (extract) - zie ook nieuwsitem over successen met ashwagandha
 • Halwa van wortelen is een absolute Rasayana voor de hersenen
 • Gele Mung dal soep, met komijn, kurkuma, koriander (zie recept)
 • Verhoog Agni, zodat het voedsel ook opgenomen wordt en afvalstoffen verwijderd worden.
 • Groentebouillon met ghee (zie recept)
 • Palak Panir (zie recept)
 • Anti-oxidanten, bijv. granaatappelsap (zuur - zonder toegevoegde suikers)
 • Wortelsap met een beetje gember, munt, witte peper
 • kiemen van Alfalfa, fengriek, rucula, bieten
 • Amandelmelk (zelf gemaakt, zonder amandelvelletjes)
 • gekookte verse melk (demeter of direct van de boer) met anijs of saffraan
 • GHEE !! Kook met ghee (geklaarde boter) 1 eetlepel per dag.
 • Sap van verse basilicum, sap van verse gember en honing
 • Raita van yoghurt met verse basilicum en agni-verhogende kruiden
 • Remedie: Savedi plus Manasatva (bij lichte verschijnselen 1 capsule van elk per 12 uur, bij echte geheugenverlies 1 capsule van elk per 8 uur)
 • Massages; hoofd met Brahmi Taila,of Neelibringadi Taila, Lichaamsmassage met Bala Guluchiadi Taila of Sahacharadi Taila.

Vraag uw ayurvedisch practitioner om verder advies, hoe de familie de massages kan doen, welke voedingsmiddelen verder nog goed zijn en hoe de kruiden te gebruiken zijn.  

Psychosomatische kijk:

(Bron: De sleutel tot zelfbevrijding)

- Kernoorzaak zou het ontvluchten van het leven zijn. Geen verantwoordelijkheid meer hoeven te nemen. 
- Kernoplossing: Preventieve aanpak. Sluit jezelf niet buiten het leven, buiten de sociale gemeenschap of buiten de natuur. 
- Omdat ons deze kijk bij deze aandoening minder aanspreekt, verwijzen wij naar de bron, voor die dit verder willen onderzoeken.